Strategia - Firma Lipkon - Koncentraty

Idź do spisu treści

Menu główne:

Strategia

Jakość, bezpieczeństwo i nowoczesność produktów oraz dobre relacje z otoczeniem są podstawą naszego działania. 
Produkujemy przestrzegając standardów obowiązujących na najlepiej rozwiniętych rynkach świata. W roku 2003 Zarząd podjął decyzję o wprowadzeniu systemu HACCP oraz systemu zarządzania jakością ISO 9001. Celem tych systemów jest maksymalne skoncentrowanie i jeśli to konieczne uzupełnienie wszelkich zaangażowanych środków w celu zagwarantowania właściwiej jakości produkcji. Wszelkie środki i działania istotne dla uzyskania właściwego poziomu jakości są dokumentowane, przechowywane i dalej rozwijane w postaci pisemnych instrukcji i procedur. Restrykcyjne normy i audyty przeprowadzone przez niezależne instytucje certyfikujące dają absolutna pewność, że nasze produkty są bezpieczne dla zdrowia i cechują się wysoką jakością. 

 To właśnie jakość jest nadrzędnym elementem strategii funkcjonowania firmy "Lipkon". 
Wdrożony system monitorowania całego procesu produkcyjnego, a także analizy parametrów przeprowadzane przez własne laboratorium pozwalają odtworzyć historię produkcji, magazynowania i sprzedaży każdej partii produktów. 
Tylko ciągłe doskonalenie systemu, stawianie sobie coraz bardziej ambitnych zadań i ich realizacja dają gwarancję, że oferowane produkty zawsze będą spełniać wymagania Klienta. Zatrudnienie doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, która w sposób ciągły podnosi swoje kwalifikacje, pozwala na sprawne funkcjonowanie systemu jakości, a tym samym gwarantuje profesjonalną obsługę klienta. 
     Każdy pracownik naszej firmy jest świadomy, że nawet najdrobniejsza wykonywana przez niego czynność służy pełnemu zagwarantowaniu jakości i bezpieczeństwa produktu. 
Osiągając sukces w tworzeniu jakości nie zapominamy i nie pozostajemy obojętni na troski i problemy naszego otoczenia. Prowadzimy działalność charytatywną służymy pomocą i wspieramy finansowo przedsięwzięcia służące lepszej przyszłości naszego regionu. 

     Jakość produktu, zadowolenie ludzi i jednocześnie satysfakcjonujący wynik ekonomiczny są dla nas równorzędną miarą sukcesu.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego