Pochodzenie - Firma Lipkon - Koncentraty

Idź do spisu treści

Menu główne:

Pochodzenie


Unikatowe warunki przyrodnicze Doliny Odry, kilkaset jezior, lasy, puszcze, parki narodowe i obszary chronione to niezaprzeczalne walory przyrodnicze terenu, który w 100% stanowi bazę surowcową firmy "Lipkon".

Ochrona prawna i troska mieszkańców pozwoliły zachować środowisko nie skażone ingerencją człowieka. Żyzne i nowocześnie uprawiane ziemie umożliwiają pozyskanie wysokiej jakości, ekologicznie czystych surowców do produkcji soków owocowych. Ciągle ulepszane metody i powiększane uprawy pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość. Efektywna i długoletnia współpraca z sadownikami i plantatorami budzi zaufanie jak też zobowiązuje do rozszerzania zakresu współpracy.

Dostawy surowca oparte są na długoterminowych umowach z dostawcami. Nasi specjaliści organizują spotkania, służą doradztwem, pomagają w organizacji dostaw, zapewniają też niezbędną pomoc finansową.

Podczas transportu i przechowywania następują straty jakości, dlatego sprawnie zorganizowany i bezpieczny transport pozwala pozyskać pełnowartościowy surowiec do produkcji. Odbiór surowca następuje zgodnie z wymogami systemu HACCP, na podstawie specyfikacji, w której zawarte są wymagania fizyczne, chemiczne i organoleptyczne.
Stworzony przez Zarząd firmy "Lipkon" wyjątkowo sprzyjający klimat w dziedzinie pozyskania surowca pozwolił osiągnąć założony cel:
Nasze produkty spełniają wymagania norm jakościowych, są bezpieczne i cieszą się zaufaniem odbiorcy.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego